fbpx

ייעוץ תקשורת

טלוויזיה, רדיו, אתרים
ועיתונות מודפסת

בכדי שקמפיין יוכל לתפוס את העין בזירה הציבורית הוא חייב להיות נוכח בתקשורת הממוסדת. קביעת סדר היום עדיין נשלטת ברובה על ידי התקשורת ואם אתה שם, אתה קיים. הפעלת לחץ על מקבלי החלטות והחדרת נרטיב עוברת דרך תקשורת ההמונים ובכדי למקסם כמה שניתן את ההשפעה של הקמפיין שלכם – אתם חייבים נוכחות גם שם. אנחנו נייצר עבורכם כתבות, אייטמים, נתאם ראיונות ונעזור לכם להעביר את המסר שלכם לכמה שיותר אנשים. וגם – לא פחות חשוב מזה, נגיד לכם מתי עדיף לא להתראיין.